ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ

ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.242.175.98
คุณเข้าชมลำดับที่ 668,472


  หน้าแรก     บกพร่องทางสติปัญญา 

บกพร่องทางสติปัญญา
บกพร่องทางสติปัญญา  
  บกพร่องทางสติปัญญา       

 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา(Montal Retarelationหมายถึง  บุคคลที่มีภาวะจำกัดในการปฏิบัติงานและแสดงลักษณะความสามารถทางสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ()ปรากฏร่วมกับมีความจำกัดทางทักษะด้านการปรับตัวอย่างน้อย 2 ทักษะหรือมากกว่า ทั้งนี้ต้องมีภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาเกิดขึ้นก่อนอายุ 18 ปี

ลักษณะของบุคคลปัญญาอ่อน

 • ระดับเชาว์ปัญญาต่ำกว่าวัย
 • พัฒนาการล่าช้าทุกด้าน
 • มีความสามารถในการเรียนรู้น้อย ทำให้มีความลำบากในการดำเนินชีวิต และการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับปัญญาอ่อนแบ่งตามระดับเชาวน์ปัญญา

         ปัญญาอ่อนขนาดหนักมาก มีระดับเชาวน์ปัญญาต่ำกว่า 20 เป็นพวกที่ไม่สามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆได้เลย ต้องการเฉพาะการดูแลรักษาพยาบาลเท่านั้น
         
         ปัญญาอ่อนขนาดหนัก มีระดับเชาวน์ปัญญา 20 - 34 ไม่สามารถเรียนได้ต้องการเฉพาะการฝึกหัด การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันเบื้องต้นง่ายๆ
.
        
          ปัญญาอ่อนขนาดปานกลาง
 หรือพอฝึกได้ มีระดับเชาวน์ปัญญาต่ำกว่า 35- 49 เด็กพวกนี้พอจะฝึกอบรมและเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นง่ายๆได้ เช่นการเรียนเลขเบื้องต้น อ่าน และเขียนคำง่ายๆได้บ้างและสามารถฝึกอาชีพหรือทำงานง่ายๆที่ไม่ต้องใช้ความละเอียดละออได้ เด็กพวกนี้ต้องเรียนและฝึกอบรมในโปรแกรมการศึกษาพิเศษในชั้นเรียนพิเศษหรือโรงเรียนศึกษาพิเศษ

        ปัญญาอ่อนขนาดน้อย  พอเรียนได้ มีระดับเชาวน์ปัญญา 50 - 70 เด็กพวกนี้พอเรียนได้ในระดับประถมศึกษา ได้ในชั้นเรียนพิเศษ ใช้หลักสูตรตามหลักการศึกษาพิเศษ สามารถฝึกอาชีพและงานง่ายๆได้

เด็กกลุ่มอาการดาวน์ (Children with Down Syndrome)

            สาเหตุ  การเกิดอาการดาวน์ส่วนมากเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม คู่ที่ 21 ปกติโครโมโซมจะจับคู่กันขณะปฏิสนธิเซลส์ของมนุษย์ประกอบด้วยโครโมโซม 23 คู่ ทุกคู่จับคู่กันได้หมดยกเว้นคู่ที่ 21 ซึ่งแทนที่จะมี 2 ส่วน กลายเป็น 3 ส่วน ทำให้มีโครโมโซมทั้งหมด 47 ตัว แทนทีจะเป็น 46 ตัวเหมือนปกติตัวที่งอกเพิ่มนี้ทำให้เกิดภาวะปัญญาอ่อน

สาเหตุ

 • กรรมพันธุ์ โดยมีความผิดปกติของพันธุ์กรรมซึ่งทำให้เกิดภาวะปัญญาอ่อน ร่วมกับความพิการทางร่างกาย
 • สิ่งแวดล้อม ที่ทำให้สมองหยุดชะงักการเจริญเติบโต

การป้องกัน

 • หลีกเลี่ยงภาวะต่างๆ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญญาอ่อน
 • คู่สมรสควรตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาและรักษาโรคที่เป็นสาเหตุปัญญาอ่อน เช่น โรคซิฟิลิส โรคขาดสารอาหาร โรคโลหิตจาง โรคเรื้อรังต่างๆ กลุ่มเลือดผิดปกติทางพันธุกรรม
 • ควรมีการวางแผนครอบครัวไม่ให้มีลูกถี่เกินไป
 • ถ้ามีประวัติปัญญาอ่อนในครอบครัว ควรปรึกษาแพทย์ก่อนมีบุตร

ลักษณะของเด็กปัญญาอ่อนที่พึงสังเกตง่าย ๆ คือ

 • การเจริญเติบโตล่าช้า เช่น ชันคอ คว่ำคลาน ยืน เดิน พูดช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน
 • 3 - 4 เดือนแล้วยังไม่สนใจสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่จ้องหน้าแม่ ไม่ส่งเสียงอ้อแอ้ ไม่คว้าจับสิ่งของ
 • 2 ขวบแล้วยังไม่พูดจนคำเดียว และไม่แสดงอาการโต้ตอบและรับรู้
 • 3 ขวบแล้วยังวาดวงกลมไม่ได้
 • 5 -6 ขวบแล้ว ยังแต่งตัวเองไม่ได้
 • 7 ขวบยังไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กในวัยเดียวกันได้

**ถ้าสงสัยว่าบุตรหลานของท่านเป็นปัญญาอ่อน ควรปรึกษาแพทย์**

เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

        1. สอนโดยเน้นให้เด็กท่องจำคำหรือข้อความ โดยให้เด็กพูดอกเสียงให้ชัดเจน
        2. สอนโดยเน้นการจำแนกส่วนต่างๆพร้อมบอกชื่อและวาดภาพประกอบ
        3. เนื้อหาที่จะให้เด็กเรียนควรเป็นสิ่งที่มีความหมายและเกี่ยวข้องกับตัวเด็ก
        4. ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้จับต้องและสัมผัสในสิ่งที่ให้เด็กเรียน
        5. หมั่นทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วบ่อยๆเพื่อให้เด็กจำได้
        6. ควรมีภาพประกอบในการอธิบายเนื้อหาบางอย่างให้เด็กเข้าใจ
        7. ควรให้แรงเสริมแก่เด็กอย่างสม่ำเสมอ


ประกาศโดย : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทร
วันที่ประกาศ : 2013-06-25

 
นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน
ผู้อำนวยการ
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 มกราคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ โรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ใส่ Code ที่ต้องการ
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ
99/2 หมู่ 14 ซอยเทศบาลบางปู 119 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel : 021744013  Fax : 021744014
Email : Sed_Samutprakan@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.