ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.158.241.146
คุณเข้าชมลำดับที่ 689,577


  หน้าแรก     เอกสารประกอบการส่งคูปอง 
เอกสารประกอบการส่งคูปอง
เอกสารประกอบการส่งคูปอง  
     คป.01ดาวน์โหลด
     ส่งเอกสารหลักฐาน สำหรับสถานศึกษาดาวน์โหลด
     ตอบรับและรายงานการจ่ายคูปอง สำหรับสถานศึกษาดาวน์โหลด
     คป.02ดาวน์โหลด
     ยกเลิก เปลี่ยนแปลงคูปองดาวน์โหลด
     คป. 03ดาวน์โหลด
     คป.04ดาวน์โหลด
     คำสั่งศูนย์ สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษดาวน์โหลด
     คป.05ดาวน์โหลด
     คป.06ดาวน์โหลด
     แจ้งผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯดาวน์โหลด
     แจ้งผลการรับรองและการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและผู้ให้บริการดาวน์โหลด
     หนังสือรับรองออกโดยศูนย์ดาวน์โหลด
     ขอเบิกเงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก (คูปอง)ดาวน์โหลด
     ขออนุมัติเบิกจ่ายและโอนเงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก (คูปอง)ดาวน์โหลด
     การโอนเงินการให้บริการตามคูปองดาวน์โหลด
     ทะเบียนคุมเงินงบประมาณดาวน์โหลด
     รายงานผลการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวกฯดาวน์โหลด
     การรายงานงบเงินอุดหนุนดาวน์โหลด
     ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาดาวน์โหลด
     แจ้งผลการพิจารณาขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาดาวน์โหลด
     คป.07ดาวน์โหลด
     คป.08ดาวน์โหลด
     คป.09ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มแจ้งผลการพิจารณาคำขอยกเลิก / เปลี่ยนแปลงรายการคูปองดาวน์โหลด
     คป.10 ใบสมัครเป็นหน่วยบริการดาวน์โหลด
     คป.11 รายการสินค้าที่จะให้บริการตามกฎกระทรวงฯ (บัญชี ข)ดาวน์โหลด
     คป.12 หนังสือมอบอำนาจดาวน์โหลด
     คป.13 ใบสมัครเป็นผู้ให้บริการดาวน์โหลด
     คป.14 แบบคำขอรับเงินการให้บริการดาวน์โหลด
     คป.15 ขอเงินการให้บริการไม่ราชการดาวน์โหลด
     คป.16 ขอรับเงินการให้บริการที่เป็นราชการดาวน์โหลด
     คป.17 สรุปบัญชีการให้บริการของสถานศึกษาดาวน์โหลด
     สัญญายืมสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษาดาวน์โหลด
     สัญญาค้ำประกันดาวน์โหลด
     แบบคำขอส่งคืนสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษาดาวน์โหลด
     แบบรับคืนสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษาดาวน์โหลด
     สรุปบัญชีการให้บริการ (คป.17)ดาวน์โหลด
     แบบคำขอรับเงิน(คป.16)ดาวน์โหลด
     แบบคำขอรับเงิน(คป.14)ดาวน์โหลด
 
นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน
ผู้อำนวยการ
มีนาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 มีนาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ โรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ใส่ Code ที่ต้องการ
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ
99/2 หมู่ 14 ซอยเทศบาลบางปู 119 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel : 021744013  Fax : 021744014
Email : Sed_Samutprakan@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.