ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ

ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.196.215.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 680,720


  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมีนายศุภชาติ คำวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี นายรุ่งโรจน์ นิ่มนวลเกตุ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี นางประสิทธิ์พร สืบสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี นางดรุณี สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม นายสุรัตน์ ชยธวัช รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี นายเชาวลิต รนขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการกกกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและเรียนร่วม นางสาวอัญทิการ์ ศุภธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางเนตรชนก รินจันทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม เป็นคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยจากการนิเทศ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการนิเทศ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน และแนวทางในการพัฒนาเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ จะนำข้อเสนอแนะและแนวทางต่างๆ ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาต่อไป

คลิกดูภาพ

 

 
 
นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน
ผู้อำนวยการ
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ โรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ใส่ Code ที่ต้องการ
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ
99/2 หมู่ 14 ซอยเทศบาลบางปู 119 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel : 021744013  Fax : 021744014
Email : Sed_Samutprakan@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.