ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.225.39.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 637,171


  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ โดยภายในงานมีกิจกรรมรักการอ่านและภาษาอาเซียนน่ารู้
การทำชีสบอลและการทอดขนมปังสอดไส้คลุกเกล็ดขนมปัง การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ เป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กๆเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ได้ลองทำสิ่งใหม่ๆร่วมกับเพื่อนๆ ผู้ปกครองและคณะครูอย่างสนุกสนาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการการติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย1. นายคูณ นามบุรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ2. นางพรประภา ไทยอุทิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ3. นางญาณกร จันทหาร ประธานกรรมการ3. นางกัญยา เคหารมย์ กรรมการ4. นางสาวอรวรรณ เจือจาน กรรมการ5. นางสาววัฒนาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ กรรมการ6. นางสาวกันหา คงหอม กรรมการ7. นางเบญญาพัชร์ ป้านทอง กรรมการวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
Art for All @ Samutprakan ครั้งที่ 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเข้าค่าย พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กพิการรุนแรง และชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Art for All @ Samutprakan ครั้งที่ 2” (โครงการปรับบ้านเป็นห้องเร ียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู) งบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ การติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย 1. นางสาวอุศมา เทศแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิ 2. นายรุ่งโรจน์ นิ่มนวลเกตุ ประธานกรรมการ 3. ดร.สมพร หวานเสร็จ รองประธานกรรมการ 4. นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร กรรมการ 5. นายเจริญ แจ่มใส กรรมการ 6. นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง กรรมการ 7. นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ กรรมการ 8. นายจวน วงษ์ปิ่น กรรมการและเลขานุการ 9. นางเนตรชนก รินจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 10. นายวรพล ธุลีจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประเมินความสามารถพื้นฐาน ประจำปี 2558 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558
วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี โดยท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย เพื่อสมทบทุนจัดตั้งกองทุนพัฒนาศักยภาพเด็กพิการจังหวัดสมุทรปราการ ณ ลานหน้าศูนย์การค้า ชั้น 1 วันที่ 31 มกราคม 2558
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย วันที่ 10 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดกิจกรรมรดน้ำขอพร นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการฯ และนายธำรงค์ จั๋นฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฯ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ และคณะครู เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ณ เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ วันที่ 9 เมษายน 2558 เพื่อรดนํ้า ขอพร นายศิริ จั่นฮวบ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ และนายศิริ ภักดีหุ่น รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ ประธานกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ และวัดพระบาทน้ำพุ โดยท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) ได้ดำเนินการจัดทอดผ้าป่าการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนจัดตั้งกองทุน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กพิการในจังหวัดสมุทรปราการ ให้มีความพร้อมเข้าสู่สังคม และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมี นายศิริ ภักดีหุ่น รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ ประธานกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 ต่อไป
 
นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน
ผู้อำนวยการ
กันยายน 2560
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 กันยายน 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ โรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ใส่ Code ที่ต้องการ
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ
99/2 หมู่ 14 ซอยเทศบาลบางปู 119 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel : 02-387-1999  Fax : 02-387-1999
Email : Sed_Samutprakan@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.