ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ

ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.162.227.37
คุณเข้าชมลำดับที่ 698,847


  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมวันลอยกระทง 2560 เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำนักเรียน พร้อมผู้ปกครอง และคณะครู ร่วมจัดกิจกรรมประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คลิกดูภาพ  
การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมีนายศุภชาติ คำวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี นายรุ่งโรจน์ นิ่มนวลเกตุ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี นางประสิทธิ์พร สืบสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี นางดรุณี สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม นายสุรัตน์ ชยธวัช รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี นายเชาวลิต รนขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการกกกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและเรียนร่วม นางสาวอัญทิการ์ ศุภธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางเนตรชนก รินจันทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม เป็นคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยจากการนิเทศ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการนิเทศ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน และแนวทางในการพัฒนาเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ จะนำข้อเสนอแนะและแนวทางต่างๆ ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาต่อไป คลิกดูภาพ  
กีฬาอนุชน สเปเชียลโอลิมปิคไทย Special Olympics Thailand Young เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดกีฬาอนุชน สเปเชียลโอลิมปิคไทย " ( Special Olympics Thailand Young Athletes ) ภายใต้การสนับสนุนของ IKEA Foundation พร้อมด้วยครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม ร่วมสังเกตการณ์ โดยในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ได้สร้างเครือข่ายด้านกีฬาระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษฯ กับโรงเรียนวัดด่านสำโรง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี โรงเรียนวัดหนามแดง( เขียวอุทิศ ) และโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ซึ่งนักกีฬาได้รับเสี้อ และเหรียญรางวัล คลิกดูภาพ  
โครงการบริหารการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการบริหารการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยทีมวิทยากรองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางปลา ได้ให้ความรู้ในการใช้เครื่องดับเพลิง และวิธีการอพยพหนีไฟ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ แห่งใหม่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ คลิกดูภาพ  
วันแม่แห่งชาติ 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ คลิกดูภาพ  
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ องค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมที่ ๓ การปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในงานราชพิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คลิกดูภาพ  
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๐๐๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๐๐๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังสมุทรปราการ คลิกดูภาพ  
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำนักเรียน พร้อมผู้ปกครอง และคณะครู ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ รอบบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ถวายเป็นพระราชกุศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คลิกดูภาพ  
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำนักเรียน พร้อมผู้ปกครอง และคณะครู ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คลิกดูภาพ  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลิตสื่อใบจาก “ของเล่นพื้นบ้าน สืบสานภูมิปัญา เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลิตสื่อใบจาก “ของเล่นพื้นบ้าน สืบสานภูมิปัญญาไทย” โดยได้เชิญ นายเผียน พูลกิจ ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิทยากร ณ ลานอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คลิกดูภาพ  

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ต่อไป
 
นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน
ผู้อำนวยการ
มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 มิถุนายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ โรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ใส่ Code ที่ต้องการ
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ
99/2 หมู่ 14 ซอยเทศบาลบางปู 119 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel : 021744013  Fax : 021744014
Email : Sed_Samutprakan@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.