ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ

ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.166.172.180
คุณเข้าชมลำดับที่ 707,442


  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
     รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559     ดาวน์โหลด
 เอกสารการอบรมผู้ดำเนินการคัดกรอง สพป.สป 2
     ตัวอย่างแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์ม IEP     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์ม IIP     ดาวน์โหลด
 หลักสูตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ
     หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ     ดาวน์โหลด
     แนวทางการจัดการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ     ดาวน์โหลด
     การประเมินผลการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ     ดาวน์โหลด
 การประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด 2557
     แผ่นพับประกาศค่าเป้าหมาย     ดาวน์โหลด
     ตอนที่ 4     ดาวน์โหลด
     ตอนที่ 3     ดาวน์โหลด
     ตอนที่ 2     ดาวน์โหลด
     ตอนที่ 1     ดาวน์โหลด
     ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา     ดาวน์โหลด
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการของลูกจ้าง
     แบบประเมิน ครูอัตราจ้า่ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗     ดาวน์โหลด
 การเขียนแผนIEPเรียนร่วม ณ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยป
     ตัวอย่างการเขียน IIP     ดาวน์โหลด
     หลักการเขียนIIP     ดาวน์โหลด
     บัญชีคำแนบIEPตัวอย่าง     ดาวน์โหลด
     ตัวอย่างการเขียน IEP     ดาวน์โหลด
     ตัวอย่างการเขียนความสามารถพื้นฐาน     ดาวน์โหลด
     กระบวนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล     ดาวน์โหลด
     IEP เรียนร่วม     ดาวน์โหลด
     แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม     ดาวน์โหลด
 สารสนเทศศูนย์ ฯ
     รายชื่อคณะทำงาน     ดาวน์โหลด
     บทที่ ๕ สัมพันธ์ชุมชน     ดาวน์โหลด
     บทที่ ๔ สรุปแผนงาน / โครงการ     ดาวน์โหลด
     บทที่ ๓ การบริหารทรัพยากร     ดาวน์โหลด
     บทที่ ๒ การบริหารจัดการ     ดาวน์โหลด
     บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน     ดาวน์โหลด
     คำนำ     ดาวน์โหลด
 การประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์มาตรฐานศูนย์     ดาวน์โหลด
     ประกาศมาตรฐานศูนย์ฯ     ดาวน์โหลด
     คำรับรองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     ดาวน์โหลด
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานศูนย์ฯ     ดาวน์โหลด
     ตารางการวิเคราะห์ค่าเป้าหมาย     ดาวน์โหลด
     ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมประกันคุณภาพภายใน     ดาวน์โหลด
     ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบภายใน     ดาวน์โหลด
     ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน     ดาวน์โหลด
     ผลการประเมินจากต้นสังกัดและประเมินตนเอง ปี 2554     ดาวน์โหลด
     ผลการประเมินจากต้นสังกัดและประเมินตนเอง ปี 2555     ดาวน์โหลด
     รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555     ดาวน์โหลด
 เอกสารการอบรมแกนนำ เรียนรวม สพป.สป 1
     ตัวอย่าง case เด็ก     ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์ม IEP     ดาวน์โหลด
     การคัดกรองและวินิจฉัยนักเรียนพิการ     ดาวน์โหลด
     แบบคัดกรอง     ดาวน์โหลด
 เอกสารการอบรม "การผลิตสื่อ"
     ตารางบวกอลเวง     ดาวน์โหลด
     ตารางคูณอลเวง     ดาวน์โหลด
     เรื่องลูกคิด     ดาวน์โหลด
     เรื่องเกม     ดาวน์โหลด
     เรื่องการหาร     ดาวน์โหลด
     เรื่่องการลบ     ดาวน์โหลด
     เรื่องการบวก     ดาวน์โหลด
 
นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน
ผู้อำนวยการ
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ โรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ใส่ Code ที่ต้องการ
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ
99/2 หมู่ 14 ซอยเทศบาลบางปู 119 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel : 021744013  Fax : 021744014
Email : Sed_Samutprakan@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.