ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ

ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.166.172.180
คุณเข้าชมลำดับที่ 707,438


  หน้าแรก     บกพร่องทางการได้ยิน 

บกพร่องทางการได้ยิน
บกพร่องทางการได้ยิน  

 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง  การที่บุคคลสูญเสียการได้ยินโดยสิ้นเชิงหรือที่เราเรียกว่า หูหนวก และบุคคลที่สามารถได้ยินบ้างแต่ไม่เท่าคนปกติทั่วไป ซึ่งเราเรียกว่า หูตึง และไม่เข้าใจในภาษาพูดจนไม่สามารถสื่อความหมายกับคนอื่นได้ แบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ

              §   เป็นแต่กำเนิด ซึ่งจะทำให้พูดไม่ได้ หรือมีเปอร์เซ็นต์ที่จะพูดได้น้อยมาก 
             
  §   เป็นภายหลัง สามารถพูดได้ แต่ไม่ดี

          เด็กหูหนวก  หมายถึง  คนที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถรับข้อมูล ผ่านทางการได้ยิน ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง โดยทั่วไปหากตรวจวัดการได้ยินจะสูญเสียการได้ยินประมาณ 90 เดซิเบลขึ้นไป

          เด็กหูตึง  หมายถึง  คนที่มีการได้ยินเหลืออยู่พอเพียงที่จะรับข้อมูลผ่านทางการได้ยิน โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง  และหากตรวจวัดการได้ยินจะพบว่ามีการสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า 90 เดซิเบล ลงมาจนถึง 26 เดซิเบล

                       ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

              ©  การพูด  จะมีปัญหาทางการพูดโดยอาจพูดไม่ชัดหรือพูดไม่ได้
              ©  ภาษา   จะมีปัญหาเกี่ยวกับภาษา  ได้แก่   มีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในวงจำกัด  เรียงคำเป็นประโยคที่ผิดหลักภาษา
           ©  ความสามารถทางสติปัญญา จากการวิจัยพบว่า เด็กมีความสามารถทางสติปัญญาในหลายๆระดับคล้ายเด็กปกติ
           ©  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เด็กจำนวนมากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเด็กปกติอันเนื่องมาจากปัญหาทางภาษาและทักษะท่าทางภาษาจำกัด
           ©  การปรับตัว เด็กมีปัญหาในการปรับตัวซึ่งเป็นผลมาจากการสื่อสาร

สาเหตุ

 • ขณะตั้งครรภ์
  • กรรมพันธุ์
  • การติดเชื้อของมารดาระหว่างตั้งครรภ์ เช่น หักเยอรมัน กามโรค คางทูม
  • พิษจากยาหรืออาหารบางประเภทที่มารดาได้รับขณะมีครรภ์
  • โรคขาดธาตุอาหารของมารดาขณะมีครรภ์
  • เลือดแม่กับลูกไม่เข้ากัน
  • อุบัติเหตุของมารดาขณะตั้งครรภ์ เช่น หกล้ม กระทบกระแทกขณะคลอด
 • ความผิดปกติของการคลอด เช่น คลออดยาก คลอดก่อนกำหนด ท่าคลอดของเด็กผิดปกติ
 • หลังคลอด
  • การแพ้พิษยาบางชนิด เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาควินิน ยาแก้หวัด ฯลฯ
  • การติดเชื้อ เช่น การเป็นหูน้ำหนวก ฯลฯ
  • ความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในหู เช่น มีเนื้องอกในหู
  • หูได้รับเสียงดังติดต่อกันเวลานาน
  • อุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนบริเวณหูหรือประสาทหู

การป้องกัน

 • หญิงมีครรภ์ควรปฏิบัติดังนี้
  • ฝากครรภ์กับแพทย์และรับการตรวจเป็นระยะ ๆ
  • รักษาสุขภาพ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  • ห้ามซื้อยากิน - ฉีด ใช้เองเป็นอันขาด ต้องรับคำแนะนำจากแพทย์ก่อน
  • หลีกเลี่ยงการฉายแสงเอกซ์เรย์และระวังการใช้ยาปฏิชีวนะ
 • หญิงทุกคนควรฉีดวัคซีนป้องกันหักเยอรมัน เพื่อจะได้ไม่เป็นโรคนี้ขณะตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กประสาทหูพิการแต่กำเนิด
 • หญิง - ชาย ควรตรวจเลือดก่อนแต่งงาน
 • พบความผิดปกติในการได้ยินของบุตรหลานหรือตนเอง ควรปรึกษาแพทย์ทันที
 • เด็กแรกเกิดควรได้รับภูมิคุ้มกันตามกำหนด
 • อย่าให้หูได้รับเสียงดังมากเกินไป และเป็นเวลานาน
 • ระวังเด็กจากโรคไวรัสบางชนิด 
 
นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน
ผู้อำนวยการ
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ โรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ใส่ Code ที่ต้องการ
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ
99/2 หมู่ 14 ซอยเทศบาลบางปู 119 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel : 021744013  Fax : 021744014
Email : Sed_Samutprakan@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.