ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.224.230.193
คุณเข้าชมลำดับที่ 515,652


    หน้าแรก 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2559 
      ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2559 เพื่อพิจารณาให้เด็กออทิสติก เด็กพิการรุนแรงและฐานะยากจนในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ปกครอง ครูและผู้สนใจติดต่อรับแบบขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ไ
รับสมัครนักเรียนพิการ 
     

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวมโดยใช้รูปแบบ SPISIR โดย ดร.สมพร หวานเสร็จ...     จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...     จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา...     จำนวนผู้เข้าชม 99 ครั้ง
กิจกรรมสุนทรียสนทนาเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต...     จำนวนผู้เข้าชม 106 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รางระบายน้ำแบบตัวยู ขุดเจาะบ่อบาดาล ลานคอนกรีต โ...     จำนวนผู้เข้าชม 7060 ครั้ง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ จานวน 5 รายการ ของโรงเรีย...     จำนวนผู้เข้าชม 388 ครั้ง
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน ๒ ถัง และปรับปรุงพัฒนาอาคารประกอบ ๕ รายกา...     จำนวนผู้เข้าชม 7059 ครั้ง
ประกาศรับสมัครเด็กพิการเพื่อเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...     จำนวนผู้เข้าชม 7157 ครั้ง
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพร...     จำนวนผู้เข้าชม 7116 ครั้ง
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้...     จำนวนผู้เข้าชม 435 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันพ่อห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยมีนาย ...
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการได้จัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2558 และมีคณะครู ผู้ปกครองและนักเรี ...
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการได้จัดพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียน ...
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับคน ...
 
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์ ฯ สมุทรปราการ
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์ ฯ สมุทรปราการ  

    

    

      ประกาศมาตรฐานศูนย์ฯ 
   คำรับรองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานศูนย์ฯ
   ตารางการวิเคราะห์ค่าเป้าหมาย
   ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมประกันคุณภาพภายใน
   ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบภายใน
   ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน 
   ผลการประเมินจากต้นสังกัดและประเมินตนเอง ปี 2557
   ผลการประเมินจากต้นสังกัดและประเมินตนเอง ปี 2557
   รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์มาตรฐาน

สิงหาคม 2559
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 28 สิงหาคม 2559
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ โรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ใส่ Code ที่ต้องการ
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ
111 หมู่ 8 หมู่บ้านพนาสนธิ์ ซอยพนาสนธิ์ 1/5 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
Tel : 02-1827142-3  Fax : 02-387-1999
Email : Sed_Samutprakan@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.